Hushållningssällskapet utbildar Arbetsförmedlingen

Den 10 maj genomförde Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge en branschutbildningsdag för

personal på Arbetsförmedlingen.

Syftet med dagen var att ge deltagarna information och kunskap om branschen gröna näringar, för dagen omfattande lantbruk trädgård och skog, samt information om arbetsmarknadsutbildningar Gröna näringar och Skogliga moduler som Hushållningssällskapet anordnar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

img-2405-690x403
40-talet arbetsförmedlare från Småland och Blekinge hade kommit till Ingelstadgymnasiet, söder om Växjö, för att lära sig mer om lantbruk, skog och trädgård och hur branschen ser på möjligheter och framtida kompetensbehov.
Dagen hade ett ambitiöst heldagsprogram och startades med studiebesök på tre olika arbetsplatser.

img-2488-1-690x485
Magnus Ekblad på Torsjö gård bedriver en modern mjölkproduktion med 140 kor, visar hur mjölkgropen fungerar.

img-2464-690x493
I skogen mötte skogsvårdsföretagare Kalle Ödén upp och berättade hur plantering, röjning och gallring av skog går till. Man fick också se hur man fäller träd med motorsåg.

img-2415-2-690x460
Sarah Hedlund distriktschef och Anders Persson vid tekniska förvaltningen Växjö kommun visade på den mångfald av arbetsuppgifter som parkförvaltningen utför i våra tätorter.

Efter en uppskattad lunch på skolan hade tre branschföreträdare bjudits in för att berätta om de olika sektorernas behov av arbetskraft och vilka medarbetare man söker. Martin Lindeqvist berättade om lantbruket, Kalle Ödén om skogsbruket och Per Gunnar Åkesson om trädgårdsnäringen. Det framgick att det finns goda möjligheter till jobb inom alla sektorerna men det förutsätter ett seriöst intresse, en vilja att arbeta fysiskt och förmåga att ta ansvar.

img-2489-1-690x432
Martin Lindeqvist, lantbruksföretagare

Dagen avslutades med att Hushållningssällskapet presenterade sina arbetsmarknadsutbildningar inom Gröna näringar och Skogliga moduler. Utbildningarna anordnas på Hushållningssällskapets naturbruksgymnasier i Kalmar, Gamleby och Ingelstad. Nu är förhoppningen att Arbetsförmedlingen med ökade kunskaper, bättre kan marknadsföra de gröna jobben. Samtidigt diskuterades hur branschen i större utsträckning borde utnyttja Arbetsförmedlingen när man söker nya medarbetare. Allt för att de gröna företagen ska hitta den kompetenta personal man har stort behov av, nu och i framtiden.