Våra elever på SLU Ultuna

Vart tar våra elever vägen efter studenten? Många skaffar sig arbete, några startar eget företag och en del läser vidare. Fem av våra f.d. elever läser just nu på Sveriges Lantbruksuniversitet SLU på Ultuna.

Längst till vänster på bilden står Ronja Lindell som läste lantbruksutbildning på Ingelstadgymnasiet. Hon har nu precis påbörjat sin agronomutbildning inriktning husdjur.

Bredvid Ronja står Elin Kvennefeldt som läste naturvetenskaplig profil (Nv) hos oss har nu läst tre år på sin jägmästarexamen på SLU i Umeå (kandidatexamen) och avslutar nu med ytterligare 2 år på SLU i Ultuna så att hon får sin mastersexamen.

Nv-eleverna Lucas Hylander och Herman Lönnqvist läser agronomprogrammet inriktning ekonomi. De planerar också ta masterexamen, dvs läsa fem år sammanlagt. Sedan hoppas de arbeta med ekonomisk rådgivning mot lantbrukssektorn t.ex. på bank.

Längst till höger står Camilla Claesson som också läste Nv på Ingelstadgymnasiet. Hon läser nu till livsmedelsagronom. Efter utbildningen kan hon t.ex. söka jobb som kvalitetsansvarig på livsmedelsföretag.