Ridhuset stängt v9

Under hela vecka 9 kommer vi byta underlaget i ridhuset till fibersand vilket innebär att ingen aktivitet i ridhuset kan förekomma
Gäller måndag-fredag vecka 9.

Hälsningar stallpersonalen