Studentbal 2017

Måndagskvällen var det dags för årets pampiga bal. Innan det var dags att åka till balen samlades alla vid Siggebo för fotografering. Här kommer klassbilderna.

Klass Dsj14

Klass Dv14

Klass Hu14

Klass Lb14

Klass Nv14

Klass Rid14

Och på onsdag (14 juni) är det studentutsläpp kl 14:30. Du missar väl inte det?

Foto Anders Isaksson