Bevattning i ridhuset

Nu har vi startat den automatiska bevattningen i ridhuset och den pågår varje dag mellan 09.00 och 09.50