Skolfotografering

Denna vecka fotas vi för den nya skolkatalogen. På bilden ser ni eleverna i RID18.