Vi hälsar alla elever VÄLKOMNA till skolstart v. 34!!

ÅK 1 börjar med upprop i matsalen kl. 10 på måndag den 19/8

ÅK 2 börjar med samling i matsalen kl. 10 på onsdag den 21/8

Åk 3 börjar sin APL måndag v. 34