Välkommen på föräldramöte!

Den 24 oktober är du som är förälder till elev som går första året på Ingelstadgymnasiet välkommen på föräldramöte.

Vi träffas i matsalen där det serveras frallor och kaffe/thé från kl 17.00. Klockan 17.30 börjar mötet och vi informerar då om vad som krävs för att eleverna ska få en yrkesexamen, hur elevhälsan arbetar, hur skolans APL är upplagd mm. Klassföreståndare, skolledning, elevhälsa och fritidspersonal finns på plats.
Därefter träffas ni klassvis för att få ytterligare information från klassföreståndaren och för att ha möjlighet att ställa frågor i mindre grupp och lyfta det som rör klassen.

För att veta ungefär hur många som kommer uppskattar vi om ni anmäler er via mejl, info@ingelstad.nu eller via telefon, 0470-38800. Uppge er sons/dotters namn och klass.

Jag önskar er alla varmt välkomna!
Jim Thorstensson
Rektor