Elev/föräldrainfo

De flesta av eleverna bor på skolans internat. Det är en vuxentät skola där både lärare och instruktörer arbetar nära eleverna.

För att göra det möjligt att se varje enskild elev, att hålla ett bra klassrumsklimat och därmed också hög kvalitet på undervisningen bedrivs största delen av undervisningen i relativt små klasser, vid vissa tillfällen samläser dock klasser och då blir grupperna större.

Utöver det är vi också i halvklass i flera kurser. På elevernas schema förekommer det sällan håltimmar vilket beror på att en mycket stor del av kurserna är schemalagda och lärarledda. Något vi är mycket måna om hos oss. Vi arbetar aktivt med att ge varje elev bästa förutsättningar att klara sina studier. Läs mer om hur vi tänker och arbetar under elevhälsa.

Skolveckan är anpassad efter elevernas behov av restid. Det innebär att eleverna oftast slutar senast kl.14 varje fredag samt i regel börjar skolveckan först klockan 10.00 på måndagsförmiddagen.

Det är lätt att resa till och från skolan. Bussförbindelserna (linje 240 och 215) till Växjö och Tingsryd är täta, så bor man i närheten är det inga problem med att pendla varje dag.

Vill du veta mer om t ex skolans internat eller möjlighet att ha med egen häst klickar du på Boende/fritid. Du är självklart också välkomna att kontakta oss om du vill veta mer, eller titta på våra internatrum.

JOURNUMMER FÖR ELEVER: 0470–10214 
OBS! Får endast användas fredag 17:00 till söndag 18:00.