Måldokument blanketter

Här hittar du allmän information om gymnasieskolan och vår verksamhet. Vi lägger bara offentlig information och dokument  här. Är du elev och letar efter blankett för redovisning av APU/APL eller liknande ska du istället logga in på First Class och söka i Elevarkivet.

Fakta om Naturbruksprogrammet, läs mer på Skolverkets hemsida.

Gymnasieskolans nya och gamla betygssystem, läs mer på Skolverkets hemsida.

Läroplanen (Lpf94) som anger gymnasieskolans värdegrund, riktlinjer och mål hittar du på Skolverkets hemsida.

Måldokument för de olika ämnena och kunskapskrav kan du söka via Skolverkets hemsida.
Du ser de olika ämnena eleverna läser på vår hemsida under rubriken ”Om skolan” – ”Timplaner”.

Övergripande fakta om gymnasieskolan kan du hitta på Skolverkets informationssidor www.skolverket.se samt www.utbildningsinfo.se, samt på Utbildningsdepartementets hemsida.

Ingelstadgymnasiets alkohol och drogpolicy, se längst ner.