Kontakt

Expedition, måndag-torsdag 08.00-16.00, fredag 08.00-14.00
Paula Ottosson  0470-388 00

Boka prova-på-dagar, studiebesök
Catja Paulsson, 0733-310 452

Boka konferens, hyra av lokaler och catering
Kjell-Erik Sagebrant 0733-477 826

Servicechef (kök, internat, vaktmästeri)
Kjell-Erik Sagebrant 0733-477 826

Sjukanmälan kl. 7.30-8.00
0733-477 818

Fritid måndag-torsdag från kl. 17.00, söndag från kl. 18.00
0470-388 00

Veterinärkliniken, telefontid tisdag 8.00-9.00
Onsdag-torsdag 8.00-16.00
0470-34 76 76
kliniken@ingelstad.nu

Djur på internatet
Yannick Luomala 0733-477 820

Hund på internatet/hundparken
Marie Jansson 0733-477 881

Studie-och yrkesvägledning
Vakant

Kurator
Vakant

Stallchef
Tilly Swaerdens 0733-477 897

Förman djurhus
Cate Gräns(tjänstledig)
Emma Johansson-Nordin, Vik. 0733-477 823

Sjuksköterska på skolan
Pär Hahlin 0733-477 814
Vid brådskande ärende kontakta vårdcentralen Ingelstad 0470-58 94 00

Specialpedagog
Paula Wigmark 0733-477 861

Kök
0733-477 860

Biträdande Rektor
Mona Gustafsson 0733-477 807

Rektor
Jim Thorstensson 0733-477831

Information
Om du vill ha mer information eller fråga något, ring 0470-388 00 eller maila info@ingelstad.nu