Kontakt

Expedition, måndag-torsdag 08.00-16.00, fredag 08.00-15.00
Helena S-Almqvist 0470-388 00

Boka prova-på-dagar, studiebesök
Helena S-Almqvist 0733-477 842

Boka konferens, hyra av lokaler och catering
Kjell-Erik Sagebrant 0733-477 826

Servicechef (kök, internat, vaktmästeri)
Kjell-Erik Sagebrant 0733-477 826

Sjukanmälan kl. 7.30-8.00
0733-477 818

Fritid måndag-torsdag från kl. 17.00, söndag från kl. 18.00
0470-388 00

Veterinärkliniken, telefontid tisdag 8.00-9.00
Onsdag-torsdag 8.00-16.00
0470-347676
kliniken@ingelstad.nu

Djur på internatet
Yannick Luomala 0733-477820

Hund på internatet/hundparken
Catja Paulsson 0733-310 452

Studie-och yrkesvägledning
SYV Anders Isaksson 0733-477 809

Kurator
Sofie Werngren 0733-477 886

Stallchef
Tilly Swaerdens 0733-477897

Förman djurhus
Cate Gräns(tjänstledig)
Emma Johansson-Nordin, Vik. 0733-477 823

Sjuksköterska på skolan
Pär Hahlin 0733-477814
Vid brådskande ärende kontakta vårdcentralen Ingelstad 0470-58 94 00

Speciallärare
Kerstin Sjösten 0733-477840

Specialpedagog
Paula Wigmark 0733-477861

Kök
0733-477 860

Biträdande Rektor
Mona Gustafsson 0733-477 807

Rektor
Malena Richardson 0733-477 847

Information
Om du vill ha mer information eller fråga något, ring 0470-388 00 eller maila info@ingelstad.nu