Service

Vaktmästare
Anton Svensson: 0733-477 821
Gert Malmberg: 0733-477 824

Kock
Emmy Arnoldsson: 0733-477 860 (köket)
Ulrika Hansson: 0733-477 860 (köket)

Servering
Ingela Sagebrant: 0733-477 860 (köket)
Kajsa Svensson: 0733-477 860 (köket)
Annika Andersson 0733-477860 (köket)
Anette Bertilsson 0733-477 860 (köket)