Undervisande personal

Anneli Göransson, lärare i djurens hälso- och sjukvård, 0733-477 885
Anita Taraldsson, lärare i häst- och djurkurser
Anna Tapola, lärare i entreprenörskap  0733-477 830 (vik. läsåret 2018-2019)
Milenko Pavlovic, lärare i biologi och idrott och hälsa 0733-477 816
Anders Thornberg, instruktör, 0733-477 858
Annica Saläng, lärare i djurkurser och kommunikation samt APL-samordnare (arbetsplatsförlagt lärande) för lantbruk och ridsport 0733-477 851
Caroline Sand, lärare i djurkurser samt entreprenörskap 0733-477 852
Mikael Carlsson, lärare i växtodling och teknik 0733-477 804
Mikael Hazelius, lärare i växtodling och teknik 0703-880 240
Per-Ola Thörn, (ME) lärare i entreprenad och bygg- och anläggning 0702-670 532                         Jörgen Färdig, (ME) lärare i entreprenad och bygg- och anläggning 070-2454123                             Anna Wahlqvist  (ME) lärare i entreprenad och bygg-och anläggning
Petra Jansson, lärare i samhällskunskap,religion och historia 0733-477 854
Rickard Erlingsson, lärare i matematik och idrott och hälsa 0733-477803
Ingrid Johansson, lärare i djurkurser och kemi 0733-477 806
Kenth Karlsson, lärare i matematik och fysik 0733-477 832
Åse Richardsson, lärare i svenska 0733-477 805
Monika Kjellberg, lärare i engelska 0733-477 848                                                                                                Tobias Kullberg, lärare i engelska 0733-477833                                                                                                      Johanna Elbe, lärare i matematik och naturkunskap , 0733-477 838
Mia Jansson, lärare i hundkurser 0733-477 881 (vik. spec. ped. läsåret 2018-2019)
Lisa Sahlmann, lärare i hundkurser 0733-477815
Yannick Luomala, lärare i djurkurser och bevarandebiologi, 0733-477 820
Natasja van Lohuizen, lärare i djurens hälso – och sjukvård, 0733-477 812
Anna Bruto lärare i svenska 0733-477 810
Catja Paulsson, lärare i hundkurser, 0733-310 452
Magnus Fransson, ridinstruktör, 0733-477 844
Cate Gräns, förman djurhus, 0733-428671
Emma Kornbeck, instruktör djurhus, 0733-477 823
Peter Ingemarsson, instruktör lantbruk, 0733-477825
Paula Wigmark, specialpedagog 0733-477 861
Karin Borgenvall , lärare och projektledare för trädgårdsutb. (vuxenutb.) 0733-477808
Elin Andersson Simson, trädgårdslärare 0733-477802
Maria Lindberg, lärare, Fotografisk bild                                                                                                         Maria Wendeler-Trellman ,lärare i hundkurser (vik.) 0733-477819                                                               Eva Johansson matematik (vik.) 0766-415830

mejladresser: förnamn.efternamn@ingelstad.nu