Undervisande personal

Anders Isaksson, lärare, 0733-477 809
Anneli Göransson, lärare, 0733-477 885
Anita Taraldsson, lärare, 0733-477 830
Milenko Pavlovic, lärare, 0733-477 816
Anders Thornberg, instruktör, 0733-477 858
Annica Saläng, lärare, 0733-477 851
Caroline Sand, lärare, 0733-477 852
Mikael Carlsson, lärare, 0733-477 804
Mikael Hazelius, lärare, 0703-880 240
Per-Ola Thörn, lärare, 0702-670 532
Andreas Lindström, lärare (tjänstledig)
Petra Jansson, lärare 0733-477 854
Ingrid Johansson, lärare, 0733-477 806
Kenth Karlsson, lärare, 0733-477 832
Åse Richardsson, lärare, 0733-477 805
Monika Kjellberg, lärare, 0733-477 848
Johanna Elbe, lärare, 0733-477 838
Cecilia Mattsson, lärare, 0733-477 819 (Vik.)
Mia Jansson, lärare, 0733-477 881
Yannick Luomala, lärare, 0733-477 820
Gunilla Carlsson, lärare 0733-477 812
Anna Bruto lärare 0733-477 810
Catja Paulsson, lärare, 0733-310 452
Carolin Almroth Larsson, lärare, 0733-477 812 (Vik.)
Magnus Fransson, ridinstruktör, 0733-477 844
Cate Gräns, förman djurhus, (tjänstledig)
Emma Johansson-Nordin, förman djurhus, 0733-477 823 (Vik.)
Maria-Therese Davidsson, instruktör, 0733-477 813
Stina Axbom, elevassistent, 0733-477841
Peter Ingemarsson, elevassistent, 0733-47782
Paula Wigmark, Specialpedagog 0733-477 861
Kerstin Sjösten, Speciallärare 0733-877 840

mejladresser: förnamn.efternamn@ingelstad.nu