Undervisande personal

Anneli Göransson, lärare i djurens hälso- och sjukvård, 0733-477 885
Anita Taraldsson, lärare i häst- och djurkurser 0733-477 830 (tjänstledig)
Anna Tapola, lärare i hästkurser 0733-477 830 (vik. läsåret 2017-2018)
Milenko Pavlovic, lärare i biologi och idrott och hälsa 0733-477 816
Anders Thornberg, instruktör, 0733-477 858
Annica Saläng, lärare i djurkurser och kommunikation samt APL-samordnare (arbetsplatsförlagt lärande) för lantbruk och ridsport 0733-477 851
Caroline Sand, lärare i djurkurser samt entreprenörskap 0733-477 852
Mikael Carlsson, lärare i växtodling och teknik 0733-477 804
Mikael Hazelius, lärare i växtodling och teknik 0703-880 240
Per-Ola Thörn, (ME) lärare i entreprenad och bygg- och anläggning 0702-670 532

Jörgen Färdig, (ME) lärare i entreprenad och bygg- och anläggning 070-2454123
Petra Jansson, lärare i samhällskunskap,religion och historia 0733-477 854
Rickard Erlingsson, lärare i matematik och idrott och hälsa 0733-477803
Ingrid Johansson, lärare i djurkurser och kemi 0733-477 806
Kenth Karlsson, lärare i matematik och fysik 0733-477 832
Åse Richardsson, lärare i svenska 0733-477 805
Monika Kjellberg, lärare i engelska 0733-477 848                                                                                                                                                                                                                                          Tobias Kullberg, (vik. vt 2018) lärare i engelska 0733-477833                                                                                                                                                                                                                              Johanna Elbe, lärare i matematik och naturkunskap , 0733-477 838
Cecilia Mattsson, lärare i matematik och naturkunskap, 0733-477 819 (Vik. läsåret 2018-2019)
Mia Jansson, lärare i hundkurser 0733-477 881
Lisa Sahlmann, lärare i hundkurser 0733-477815
Yannick Luomala, lärare i djurkurser och bevarandebiologi, 0733-477 820
Natasja van Lohuizen, lärare i djurens hälso – och sjukvård, 0733-477 812
Anna Bruto lärare i svenska 0733-477 810
Catja Paulsson, lärare i hundkurser, 0733-310 452
Carolin Almroth Larsson, lärare i djurens hälso-och sjukvård, 0733-477 812 (Vik.)
Magnus Fransson, ridinstruktör, 0733-477 844
Cate Gräns, förman djurhus, (tjänstledig)
Emma Johansson-Nordin, förman djurhus, 0733-477 823 (Vik.)
Tomas Melin, instruktör, 0733-477 813 (Vik.)
Peter Ingemarsson, instruktör, 0733-477825
Paula Wigmark, specialpedagog 0733-477 861
Karin Borgenvall , lärare och projektledare för trädgårdsutb. (vuxenutb.) 0733-477808
Elin Andersson Simson, trädgårdslärare 0733-477802
Kristina Ahlrot, trädgårdslärare 0733-477817
Maria Lindberg, lärare, Fotografisk bild

mejladresser: förnamn.efternamn@ingelstad.nu