Undervisande personal

Andersson Simson Elin, trädgårdslärare 0733–477802

Borgenvall Karin, lärare och projektledare för trädgårdsutb. (vuxenutb.) 0733–477808

Bruto Anna, lärare i svenska 0733–477 810

Carlsson Mikael, lärare i växtodling och teknik 0733–477 804

Elbe Johanna, lärare i matematik och naturkunskap , 0733-477 838

Erlingsson Rickard, lärare i matematik och idrott och hälsa 0733–477803

Fransson Magnus, ridinstruktör, 0733–477 844

Färdig Jörgen, (ME) lärare i entreprenad och bygg- och anläggning 070–2454123

Gräns Cate, förman djurhus, 0733-428671

Göransson Anneli, lärare i djurens hälso- och sjukvård, 0733–477 885

Hazelius Mikael, lärare i växtodling och teknik 0703–880 240

Ingemarsson Peter, instruktör lantbruk, 0733-477825

Jansson Mia, lärare i hundkurser 0733–477 881 (vik. spec. ped. läsåret 2018-2019)

Jansson Petra, lärare i samhällskunskap, religion och historia 0733–477 854

Johansson Eva, matematik (vik.) 0766–415830

Johansson Ingrid, lärare i djurkurser och kemi 0733–477 806

Karlsson Kenth, lärare i matematik och fysik 0733–477 832

Kjellberg Monika, lärare i engelska 0733–477 848

Komaromy Therese, leg. veterinär 0733-477 882

Kornbeck Emma, instruktör djurhus, 0733-477 823

Kullberg Tobias, lärare i engelska 0733–477833

Lindberg Maria, lärare, Fotografisk bild

Luomala Yannick, lärare i djurkurser och bevarandebiologi, 0733–477 820

Olsson Johan, Speciallärare, 0733-477843

Paulsson Catja, lärare i hundkurser, 0733–310 452

Pavlovic Milenko, lärare i biologi och idrott och hälsa 0733–477 816

Richardsson Åse, lärare i svenska 0733–477 805

Sahlmann Lisa, lärare i hundkurser 0733–477815

Saläng Annica, lärare i djurkurser och kommunikation samt APL-samordnare (arbetsplatsförlagt lärande) för lantbruk och ridsport 0733–477 851

Sand Caroline, lärare i djurkurser samt entreprenörskap 0733–477 852

Taraldsson Anita, lärare i häst- och djurkurser

Tapola Anna, lärare i entreprenörskap 0733–477 830 (vik. läsåret 2018-2019)

Thornberg Anders, instruktör, 0733–477 858

Thörn Per-Ola, (ME) lärare i entreprenad och bygg- och anläggning 0702–670 532

van Lohuizen Natasja, lärare i djurens hälso – och sjukvård, 0733–477 812

Wahlqvist Anna, (ME) lärare i entreprenad och bygg-och anläggning

Wendeler-Trellman Maria, lärare i hundkurser (vik.) 0733–477819

Wigmark Paula, specialpedagog 0733–477 861

mejladresser: förnamn.efternamn@ingelstad.nu