Arbetsmarknadsutbildningar

Yrkesutbildningar för alla

Om du är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös kan du ta del av en arbetsmarknadsutbildning. Utbildningen syftar till att öka dina möjligheter att få ett arbete eller starta eget företag. Genom att gå någon av våra yrkesutbildningar stärker du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Antagning går genom din handledare på Arbetsförmedlingen.

Vi kan genomföra följande utbildningar om det blir tillräckligt stora grupper (planeras av Arbetsförmedlingen):

  • Lantbruk
  • Trädgård
  • Djur

arbetsmarknadsutbildningar_collagebild_700px