Maskinförare (Bygg- och anläggningsprogrammet)

Bygg- och anläggningsprogrammet – Anläggningsfordon

Brinner du för att köra stora och tunga anläggningsmaskiner? Vill du komma igång och jobba direkt efter gymnasiet? Då ska du välja Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Anläggningsfordon. Framtidsutsikterna inom yrket är väldigt goda. Utbildningen ger dig praktisk erfarenhet i att köra anläggningsmaskiner.

För att säkerställa kvalitén på utbildningen och möta branschens krav har Ingelstadgymnasiet ett samarbete med ME-skolan (Maskinentreprenörernas branschorganisation) där Ingelstadgymnasiet och ME-skolan ansvarar för var sin del. Den yrkesinriktade delen bedrivs i ME-skolans regi.

På Ingelstadgymnasiet finns ett stort övningsområde med moderna maskiner och bra lokaler. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagd utbildning) där du får chans att skapa kontakter med företag i branschen som efter avslutad utbildning kan leda till jobb.

Under utbildningen får du bl a lära dig att köra och underhålla anläggningsmaskiner, lasta och lossa olika typer av gods, läsa ritningar och beskrivningar för bygg- och anläggningsarbeten, gräva och lägga vatten- och avloppsledningar, arbeta med laser- och GPS-utrustning samt bygga vägar och husgrunder.

Ett paket med körkortsundervisning klass B ingår också i utbildningen. Utöver programgemensamma ämnen läser man också gymnasiegemensamma ämnen.

Läs mer om utbildningen här.