Maskinförare (Bygg- och anläggningsprogrammet)

Bygg- och anläggningsprogrammet – Anläggningsfordon

bygg_anlaggningsprogrammet_slide_1200x650

Hösten 2017 startar vi vår nya utbildning!

Brinner du för att köra stora och tunga anläggningsmaskiner? Vill du komma igång och jobba direkt efter gymnasiet? Då ska du välja Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Anläggningsfordon. Framtidsutsikterna inom yrket är väldigt goda. Utbildningen ger dig praktisk erfarenhet i att köra anläggningsmaskiner.

För att säkerställa kvalitén på utbildningen och möta branschens krav har Ingelstadgymnasiet ett samarbete med ME-skolan (Maskinentreprenörernas branschorganisation) där Ingelstadgymnasiet och ME-skolan ansvarar för var sin del. Den yrkesinriktade delen bedrivs i ME-skolans regi.

På Ingelstadgymnasiet finns ett stort övningsområde med moderna maskiner och bra lokaler. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagd utbildning) där du får chans att skapa kontakter med företag i branschen som efter avslutad utbildning kan leda till jobb.

Under utbildningen får du bl a lära dig att köra och underhålla anläggningsmaskiner, lasta och lossa olika typer av gods, läsa ritningar och beskrivningar för bygg- och anläggningsarbeten, gräva och lägga vatten- och avloppsledningar, arbeta med laser- och GPS-utrustning samt bygga vägar och husgrunder.

Ett paket med körkortsundervisning klass B ingår också i utbildningen. Utöver programgemensamma ämnen läser man också gymnasiegemensamma ämnen.

Läs mer om utbildningen här.