Introduktionsprogram

Saknar du behörighet till gymnasiet kan du läsa Programinriktat individuellt val hos oss.

Programinriktat Individuellt val
När du går Programinriktat individuellt val (IMPRO) hos oss följer du Naturbruksprogrammets timplan och går i en klass på naturbruksprogrammet samtidigt som du läser de högstadieämnen du behöver godkänt betyg i för att bli behörig till yrkesprogram. Målet är att du blir behörig till Naturbruksprogrammet och att du då fortsätter resten av gymnasietiden med den klass du redan går i.
Du kan gå Programinriktat individuellt val på alla våra utbildningar, Lantbruk, Lantbruk-entreprenad, Ridsport, Djurvård, Djursjukvård och hund.

Behörighet till Programinriktat individuellt val
Programinriktat individuellt val (IMPRO) är för dig som inte inte alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. För att vara behörig till IMPRO ska du ha godkänt betyg i svenska (el svenska som andraspråk). Dessutom i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen. Alltså godkänt i totalt 6 ämnen, varav svenska är ett av de godkända och matte eller engelska ett av de andra.
Du är också behörig om du har godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Söka till Programinriktat individuellt val
Du söker till Programinriktat individuellt val på Ingelstadgymnasiet på samma sätt som till andra gymnasieutbildningar. Utbildningen har en har egen sökkod (IMPRONBDJU, IMPRONBLAN) som du använder. Du söker till inriktningen Djur (IMPRO/Djur) om du vill gå Djurvård, Djursjukvård eller Hund och du söker inriktningen Lantbruk (IMPRO/Lantbruk) om du vill gå Ridsport, Lantbruk eller Lantbruk-entreprenad.

Ansökningskoder hittar du här.