Lantbruk – Entreprenad

Lantbruk Entreprenad är för dig som är intresserad av lantbruk och ”gula maskiner”.

Förutom de program- gymnasie- och inriktningsgemensamma kurserna läser du kurser som Grävmaskin och Hjullastare inom ämnet Mobila arbetsmaskiner.

I ämnet Naturbrukets byggnader får du bland annat lära dig mer om materialkännedom, mätteknik och ritningsläsning (för mer kursinfo se utbildningsplanen).

På skolans körgård får du köra både skolans egna och inhyrda maskiner. Du får även öva på att köra snö, gräva diken och underhålla vägar på skolans anläggningar. Under studietiden kommer det även ges vissa behörighetskurser som krävs för att öka anställningsbarheten t.ex Säkerhet på väg, Säkra lyft och ADR bilaga S 1:3.

dsc_0023x

Andra återkommande inslag i utbildningen är träffar med branschrepresentanter och intressanta studiebesök på byggarbetsplatser.

Vill du bredda din utbildning kan du utnyttja ditt individuella val för att bli högskolebehörig eller för att skaffa kunskaper inom till exempel lantbruksdjurens skötsel.

Arbetsmarknaden ser ljus ut, då entreprenadverksamhet utgör en allt större del av den gröna näringen. Kombinationen lantbruk och entreprenad ökar din möjlighet till anställning i moderna lantbruksföretag.