Lantbruk

Höstterminen 2014 startade vi en ny modern lantbruksutbildning.

Lantbruket i landet har genomgått stora förändringar och vi har nu moderniserat lantbruksutbildningen för att du ska få de bästa förutsättningarna för att arbeta med det du är intresserad av efter gymnasiet.

Vi har ett nära samarbete med ett antal gårdar där Du får lära dig praktiska moment. För dig som elev innebär det stora möjligheter att få djupare kunskaper från verklig miljö.

Även den teoretiska delen av utbildningen görs i praktisk miljö istället för i en lektionsal. Detta ger en bättre sammanhang mellan teori och praktik. Gruppvis kommer vi tillsammans med handledare från skolan besöka gårdar (vi kallar det för SPL).

En viktig del av utbildningen är den arbetsplatsförlagda delen (APL). Du kommer att få möjlighet att praktisera utanför skolan upp till 30 veckor. Du kommer att få vara på flera olika typer av gårdar och arbetsplatser. Det kommer att ge dig stor erfarenhet av olika jobb vilket är mycket intressant för den som kommer att anställa dig när du tagit studenten.

i-stad_lantbruk_utb

För dig som elev ser vi stora möjligheter med lantbruksutbildningen:

  • upp till 30 veckors arbetsplatsförlagd utbildning
  • möjlighet att välja inriktning på praktikgård utifrån ditt intresse
  • en bredare utbildning tack vare en fördjupad kontakt med näringen

Goda möjligheter att få jobb
För näringen innebär utbildningen att det finns tillgång till välutbildad arbetskraft. Därmed finns goda möjligheter för dig att få jobb direkt efter examen som t ex djurskötare eller maskinförare. Vårt breda kontaktnät i näringen skapar möjligheter för dig att få kontakter som kan leda till en anställning direkt efter examen.

 

Läsa vidare
Du som vill läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet väljer de kurser inom individuellt val eller utökad kurs t ex svenska, engelska och matematik, som du behöver för vidare studier. Lantmästarutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är ett exempel på högre studier
inom naturbruket men dörren är förstås öppen även för andra utbildningar.

Är du nyfiken på att veta mer? Eller är du nyfiken på att bli en av våra nya praktikgårdar?
Hör av dig till vår SYV Johan Gylling 0733-477809, Johan.gylling@ingelstad.nu