Lantbruk

Vill du jobba med lantbruk?
Utbilda dig till maskinförare och djurskötare!

På Lantbruk lär du dig ex:

• sköta och hantera lantbrukets djur

• jordbearbeta, så och tröska

• serva maskiner och svetsa

• hållbart odla olika grödor

• använda motor- och röjmotorsåg

 

På Lantbruk får du ex:

• 30-veckor ”ute i verkligheten”

• möjlighet till körkortsstipendium

• möjlighet till kompetensbevis

• möjlighet till högskolebehörighet

• gemenskap

Fortsätt på länkarna under Dina studier för att läsa vad  som händer under de olika åren

Som lantbrukselev hos oss i Ingelstad gör du 30 veckor av din utbildning och praktiska träning ute på olika gårdar. Det innebär att du har möjlighet att uppleva flera olika arbetsplatser/lantbruksföretag. Det ger dig bredd, ett kontaktnät och kanske ett framtida jobb!

Efter tre år hos oss får du en yrkesexamen som gör att du kan gå direkt ut i arbete och jobb, antingen som maskinförare inom lantbruket eller som djurskötare med lantbruksdjur.

Det ger dig en bred arbetsmarknad och fler valmöjligheter.

Du är också behörig att läsa vidare till ex. klövverkare, husdjurstekniker, driftledare, gårdsmästare,  agrotekniker och servicetekniker.

 

Väljer du att läsa högskolebehörighet och utökad matematik är du förberedd för studier till lantmästare. För att studera till agronom krävs högskolebehörighet och naturvetenskapligt basår.

Möjlighet till kompetensbevis:

– Traktorkort

– Motorsågskort A, B och röjmotorsåg RA, RB

– Säkerhet på väg nivå 1-2

– Heta arbeten

– Sprutcertifikat för växtskyddsmedel

 

Läsa vidare
Du som vill läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet väljer de kurser inom individuellt val eller utökad kurs t ex svenska, engelska och matematik, som du behöver för vidare studier. Lantmästarutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är ett exempel på högre studier
inom naturbruket men dörren är förstås öppen även för andra utbildningar.

Är du nyfiken på att veta mer?
Hör av dig till vår SYV Johan Gylling 0733-477809, johan.gylling@ingelstad.nu