Dina studier

Delar av den teoretiska delen av utbildningen läser du tillsammans med andra elever på skolan som läser naturbruksprogrammet. I årskurs 1 fokuserar vi på att ge dig en teoretisk och praktiskt grundutbildning.

Även den teoretiska delen av utbildningen kommer att förändras så att vissa delar görs i praktisk miljö. Vi vill ge dig en helhetssyn i både teori och praktik. För du ska få ett naturligt sammanhang.

Från och med höstterminen 2014 förläggs den praktiska delen av undervisningen på gårdar och andra praktikplatser runt om skolan.

För dig som elev ser vi stora möjligheter i den nya lantbruksutbildningen:

  • fler veckors arbetsplatsförlagd utbildning
  • möjlighet att välja inriktning på praktikgård utifrån ditt intresse
  • en bredare utbildning tack vare en fördjupad kontakt med näringen

Med Hushållningssällskapet som huvudman kan vi erbjuda dig möjligheter som andra skolor inte har. Hushållningssällskapet är en medlemsorganisation för landsbygden näringar med en 200 årig historik. Hushållningssällskapet har rådgivare med många olika kompetenser. Förstås är de en naturlig del av vår undervisning.

Grundutbildningen – en viktig byggsten i lantbruksutbildningen
Lantbruksutbildningen startar precis som övriga yrkesförberedande program på gymnasieskolan med att ge dig förberedande kunskaper. Grundutbildningen ger dig teoretiska kunskaper och praktisk övning på skolan. Allt för att du ska vara förberedd när du kommer ut till de APL-gårdar som vi samarbetar med.

Grundutbildningen startar termin 1 och pågår en bit in i termin 3 och är baserad på:

  • naturbruksprogrammets kunskapsmål
  • näringens krav på förberedelser
  • säkerhetsaspekter baserade på arbetsmiljölagen.

Grundutbildningen sker på skolan och ger dig grunder och praktisk övning i alla moment som näringen kräver att du kan innan utbildning fortsätter på APL-gårdarna. Momenten i grundutbildningen sker på ett naturligt och pedagogiskt sätt. Med det menar vi att vi jobbar i skarpt läge redan på skolan och gör momenten i rätt ordning.

Kurser som ingår i grundutbildningen:

Ht årskurs 1:
Grundläggande körutbildning på körgård, se länk.

Vt årskurs1:
Grundläggande körning med vårbruksmaskiner. Grödetablering. Vallskörd. Grundläggande djurskötsel.

Ht årskurs 2:
Skörd och grundläggande höstjordbearbetning.

Årskurs 3:
Växtodlingsplanering för undervisningslantbruket.
Arbete med växtodling- och maskinekonomi.

Fördjupad information:

Traktorkörning (del av kursen) ingår för alla elever som går Naturbruksprogrammet.

Fordon och redskap ingår för de som läser Naturbruksprogrammet och har valt inriktning Lantbruk. I kursen ingår att du läser till traktorkörkort. Vi använder samma körkortsprogram som körskolorna vilket bland annat innebär att du kan plugga hemifrån. Den praktiska delen sker under vårbruket.

Växtodling 1. Den praktiska delen sker under vårbruket. Du får träna på körning med olika fordonskombinationer (olika redskap och vagnar). Under höstbruket tränar vi tröskning, stubbearbetning, vallskörd, plöjning och höstsådd.