Andra året

Höstterminen börjar med höstbruk.

Du kommer då få tröska (Youtube-länk visar skolans två tröskor. Nu har vi tre!!) det du sådde under våren och stubbearbeta

Höstbruket avslutas med plöjning och service av alla maskiner du använt. All undervisning såväl praktisk som teoretisk sker tillsammans med skolans lärare.

2015-08-26-13-12-04-troskning

Två av skolans tröskor

I den teoretiska delen av växtodlingen lär du dig hållbart odla olika grödor som t.ex. spannmål och vall.
Kursen Motor och röjmotorsåg 1 startar under hösten, den är både praktisk och teoretisk. Som avslutning på kursen kommer du att erbjudas köra upp för motorsågskort A och B.

I djurkurserna fördjupar du dina teoretiska kunskaper om lantbruksdjuren, allt ifrån hur du sköter och utfodrar dem för att hålla dem friska och få dem att växa bra till hur man planerar och följer upp sin produktion.

Du gör totalt 10 veckor APL under ditt andra år. Då får du praktiskt träna dig i ditt kommande yrke som maskinförare eller djurskötare.
Du läser även Idrott och hälsa, Entreprenörskap, Naturkunskap och Samhällskunskap.

Körkortsstipendie
Som elev på Lantbruksutbildningen har du möjlighet att söka stipendie för körkortsutbildning. Stipendiet innebär att du får en del av dina kostnader för
körkortet betalda av skolan. Stipendie ges till elev som genomför sin utbildning med goda studieresultat
och med ett gott uppförande.