tredje året – snart färdig för arbetslivet

Under ditt sista gymnasieår gör du hela 18 veckor APL fördelat på tre perioder.
Under dina APL veckor kommer du att få med dig skoluppgifter som ska lösas. Uppgifterna knyter an till din APL plats. Om du är i en djurbesättning kan det t.ex. handla om att du ska beskriva utfodringssystem och hur man arbetar för att förebygga sjukdomar hos djuren eller beskriva hur arbetet planeras i besättningen.

Kurser som du läser sista året är bla lantbruksdjur specialisering, växtodling 2 och serviceteknik (maskinunderhåll och svetsning). Du läser även religion och historia.

Lärare instruerar elever under svetsutbildningen.

Gymnasiearbetet

För att få ut din yrkesexamen krävs att du gör ett gymnasiearbete som visar att du är färdig för yrket.
Det innebär att du ska visa att du kan planera, genomföra och utvärdera en eller flera vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrket.
Du kan göra ditt gymnasiearbete i samband med APL men det kan också utföras på skolan.

En utbildning – dubbla yrkesutgångar

Vår utbildning Lantbruk-Lantbruk ger dig dubbla yrkesutgångar, du får yrkesexamen både som djurskötare
med inriktning lantbruksdjur och som maskinförare inom lantbruk. Det ger dig en bred arbetsmarknad och
fler valmöjligheter än de flesta.

Hallå! Vad gör ni nu?

Ronja  och Michelle

 

”Jag läste lantbruksutbildningen på Ingelstad. Efter
studenten jobbade jag på en mjölkgård. Idag studerar
jag på SLU och utbildar mig till husdjursagronom. Jag
siktar på att bli rådgivare efter examen.” / Ronja

”Jag läste också lantbruksutbildningen på Ingelstad och
jobbade med mjölkkor efter studenten. Idag jobbar jag
som husdjurstekniker på Växa.” / Michelle