Första år på Lantbruk

Du börjar höstterminen med en utbildning i skötsel av lantbrukets djur. Kursen är både teoretisk och praktiskt.

Du lär dig att mjölka och sköta grisar. Du kommer att få prova på att jobba i olika stallmiljöer.

Du lär dig om olika foderslag och grunderna i hantering och skötsel av djuren.

Traktorkörning och traktorkort står också på schemat.

När våren närmar sig är det dags för två veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) på någon av de djurgårdar som du tidigare varit på.

I april startar vårbruket som du genomför tillsammans med skolans lärare. Då lär du dig jordbearbetning och sådd.

Det blir mycket traktorkörning!

 

Under ditt första år läser du också matematik, svenska, engelska samt biologi.