Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Som  elev på Lantbruk-lantbruk får du totalt 30 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) under din
skoltid. Detta innebär att en stor del av din utbildning sker ute i verkligheten, i samarbete med moderna
lantbruksföretag, med moderna maskiner och i moderna djurstallar. Där du får praktiskt träna dig i ditt
kommande yrke som maskinförare eller djurskötare.
30 veckor APL ger dig möjlighet att få uppleva flera olika lantbruksföretag/arbetsplatser vilket kommer att ge dig både bredd och ett stort kontaktnät.
Våra APL gårdar är alla noggrant utvalda och de är kvalitetssäkrade. På samtliga arbetsplatser finns en
handledare som genomgått handledarutbildning. Under din APL kommer vi att hålla regelbunden kontakt
med dig och din handledare, både via telefon och via besök.

Handledarutbildning och kontaktperson
Varje APL plats utbildas via vår handledarutbildning. På skolan finns en ansvarig som håller i
kontakten med APL platsen. Inför varje APL period går vår praktikansvarige igenom
kursmomenten med APL platsen.

Skulle du eller handledaren ha någon fundering kring ett visst utbildningsmoment så vet ni alltid
vem ni ska vända er till med era frågor.