Ridsport – NV

Detta är profilen för dig som vill hålla alla dörrar öppna för universitets-studier och samtidigt få möjlighet att utöva och utveckla ditt intresse för hästar.

Ridsport-NV erbjuder dig möjlighet att kombinera dina teoretiska studier med praktiskt arbete inom ramarna för djur och natur med fokus på häst.

Du kan få stallplats för din häst och har möjligheten att rida gratis i ridhuset.

Varje termin ordnas tävlingar i hopp- och dressyr. Dessutom får du vid ett antal tillfällen möjlighet att träffa olika gästinstruktörer och gästföreläsare.

Undervisningen bedrivs i mindre grupper, vilket ger dig möjlighet till en nära lärarkontakt och chans att utvecklas i ett tryggt arbetsklimat.

Dessutom får du möjlighet att under den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL), som också är en del av dina studier, prova på intressanta yrken inom det naturvetenskapliga området. Du kan välja att praktisera inom områden som veterinärmedicin, jordbruk-, häst-, eller trädgårdsnäring, laboratorieteknik, djurvård och arkeologi,eller varför inte förlägga en av dina APL-perioder utomlands?

Om du vill veta mer om vår utbildning så är du välkommen att ta kontakt med oss.