Kontakt

Har du frågor om den naturvetenskapliga profilen här på Ingelstadgymnasiet?

Ring SYV Johan Gylling 0733-477809 eller skicka ett mail till johan.gylling@ingelstad.nu.

Mona Gustafsson , biträdande rektor på 0733- 477 807 eller maila till mona.gustafsson@ingelstad.nu

Kontakta oss gärna. Vi besvarar dina frågor och funderingar.