Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I utbildningen varvas teori med APL (Arbetsplatsförlagd utbildning).

Du har flera praktikperioder utanför skolan, där du själv får välja var du vill vara utifrån ditt eget intresse. En del av dina studier förläggs ute i arbetslivet i form av APL (arbetsplatsförlagd utbildning) där du ges möjlighet att prova på en mängd intressanta yrken.

Du kan välja att praktisera inom områden som veterinärmedicin, lantbruk-, häst- eller trädgårdsnäring, laboratorieteknik, djurvård m.m. I årskurs 3 har du själv möjlighet att organisera din APL utomlands, t ex på Irland eller i Nederländerna.