Programplan

Att läsa naturvetenskaplig profil på ett naturbruksprogram innebär att du läser 450 poäng extra i din studieplan (utökade kurser).

För att klara detta krävs att du är studiemotiverad och gillar både att plugga teori och att arbeta praktiskt för att klara din yrkesexamen.

Den naturvetenskapliga profilen omfattar  850 poäng:

  • matematik 2-4  (300p)
  • kemi 1-2  (200p)
  • fysik 1-2  (250p)
  • engelska 6 (100p)

För att få högskolebehörighet väljer du att läsa svenska 2 och 3 inom ramen för det individuella valet  .

Detta tillsammans med naturbruksprogrammets ordinarie kurser ger dig 2950 poäng i din studieplan. Du kan givetvis välja bort någon eller några kurser i NV-paketet.

Folder och timplan för utbildningen Naturvetenskaplig profil