Undervisning på skolan

Huvudmannen Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge har fattat nytt beslut angående hur skolverksamheten för huvudmannens tre skolor ska bedrivas. Beslutet gäller terminen ut. För Ingelstadgymnasiet innebär det att närundervisningen för åk 1 och 2 fortsätter och att BA18 och BA19 fortsätter växla mellan APL och närundervisning enligt schema. Åk 3(förutom DSJ18) samt LB19 är på APL.

I PDF:en Coronaanpassningar kan du läsa om de anpassningar vi gör på skolan för att förhindra smittspridning.

Vi följer lokala rekommendationer och har regelbunden kontakt med smittskyddet i Region Kronoberg.