Fjärrundervisning

Undvik smittspridning

För att i största möjliga mån undvika smittspridning vid praktiska moment som genomförs på skolan gäller nedanstående:

Har du symptom som kan hänföras till Covid-19 t.ex. halsont, hosta eller snuva ska du stanna hemma. Det du eventuellt missar får lösas vid annat tillfälle.

Vid de praktiska övningarna ska du tvätta händerna ofta, hålla avstånd till andra i alla situationer där det är möjligt.

I matsalen gäller att du ska:

·       Tvätta händerna innan du går in

·       Håll avstånd i kön och även när du äter

·       Se även till att följa de regler som gäller angående bredning av frallor, tilldelning av mat osv som finns anslaget vid matsalsingången.

Tänk även på att hålla avstånd när du befinner dig på internatet på kvällstid.

 

Uppdaterat 6 april 2020

Till elever och vårdnadshavare

Det har nu gått en vecka med fjärrundervisning. Det allra mesta fungerar även om det inte är det samma som undervisning på skolan. Vi får nog inrikta oss på att detta kan bli ganska långvarigt. För de teoretiska delarna löser vi ju det med fjärrundervisning. För en del praktiska moment är det ju givetvis svårare.

Praktiska moment

För att lösa en del praktiska moment som behöver genomföras för att klara kurserna, utan att vid senare tillfälle behöva förlänga terminer (dvs korta loven), kommer vi att kalla in eleverna till skolan i mindre grupper. För att slippa så mycket resande som möjligt kommer de praktiska momenten att köras koncentrerat. Det innebär kanske tre dagar praktiska moment på skolan och sedan hem igen.

Ytterligare information om ovanstående kommer när vi lagt om schemat under påsklovet.

APL

För er som är på APL eller som ska påbörja APL efter påsklovet hoppas vi att detta kan fungera enligt plan, även om undantag givetvis kan inträffa. Under rådande omständigheter med mycket sjukskrivningar och dylikt kan det ju tyvärr finnas APL-värdar som inte kan ta emot elever. Vi kommer att göra allt vi kan för att lösa det nu, men vi kan inte lämna några garantier.

 

Uppdaterat 20 mars 2020:

Till Elever och vårdnadshavare

Situationen som vi befinner oss i nu är helt ny för alla, både för elever och för lärare. Alla måste därför vara medvetna om att allt inte kommer att fungera helt smärtfritt, åtminstone inte i början.  Men om alla hjälps åt ska vi ta oss igenom den här situationen också. Vi som skola är därför mycket måna om att ni som är vårdnadshavare stöttar och hjälper era ungdomar i detta.

Vi vill också poängtera att även om situationen är ovanlig så är det skoltid som vanligt mellan 08:00 och 15:50. Detta innebär att det som vanligt är närvaroplikt vid alla lektionstillfällen.

För att underlätta för alla följer här lite information angående fjärrundervisning.

Praktisk information inför fjärrundervisning from den 23 mars.

Lektioner

Alla lektioner kommer att hållas enligt schema, se därför till att ha god koll på ditt schema. Lektionerna kommer att se olika ut men i kursens rum på Google Classroom kommer det att finnas information om vad du ska göra.

Närvaro

Varje lektion kommer att inledas med närvarokontroll. För att få närvaro krävs att du är aktiv under hela lektionspasset. Om du inte är närvarande utan giltigt skäl kommer vi i vanlig ordning registrera det som ogiltig frånvaro.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs som vanligt till skolans sjukanmälningstelefon 0733–477 818.

Inställda lektioner

Om en lektion är inställd på grund av lärares sjukdom meddelas detta via nedanstående länk:

https://ingelstad.nu/elev-och-foraldrainformation/schema/

Klassrådstid

Klassrådstid kommer att genomföras som vilken annan lektion som helst.

Prov

Respektive kurslärare kommer att ge dig information om vad som händer med inplanerade prov.

Problem med internet

Om du inte har tillgång till Internetanslutning hemma eller får problem med den, kontakta din klassföreståndare.

Elevhälsa och stöd

Vi förstår om ni elever tycker denna situation är jobbig. Ni är därför alltid välkomna att kontakta kurator eller skolsköterska om ni behöver någon att prata med.

Stödundervisningen kommer att fortsätta som vanligt, inklusive studiestugor, om du har frågor om detta, kontakta Kenth Karlsson, Mia Jansson eller Johan Olsson. Skicka också ett mail till dem om du tänker medverka

Måndagar:      Kenth
Tisdagar:         Mia
Onsdagar:       Johan

SYV

SYV finns att nå via telefon eller mail.

Problem med din Chromebook

Får du problem med din Chromebook, kontakta Annica Saläng (Annica kommer inte att kunna lösa alla problem omedelbart). Kontakta även din klassföreståndare.

 

Råd och tips till elever vid fjärrundervisning

Förberedelser och förutsättningar

En första viktig förutsättning för att fjärrundervisningen ska fungera är att du tar eget ansvar för dina studier. Du har lektioner som vanligt och schemat ska följas.

En andra viktig förutsättning är att du följer vanliga rutiner, dvs gå upp i tid, ät frukost och klä på dig.

Innan dina lektioner börjar måste du välja en bra arbetsplats, sitt vid ett bord med en ordentlig stol och med bra belysning. Se också till att du sitter på en plats där du inte blir störd av andra.

Regler och riktlinjer

Den digitala undervisningen har samma ordningsregler som vanlig undervisning vilket innebär att det ska råda god studiero, tonen ska var god och att all kränkning givetvis är förbjuden.

Lektionens början. Hur gör jag?

1.       När varje lektion börjar ska du:

  • a.       Gå in i kursens Classroom.
  • b.       Följ där instruktionerna från din lärare.

2.       Om instruktionen är att ansluta till Google Meet:

  • a.       Klicka på länken till det digitala klassrummet (Google Meet).
  • b.       Anslut till mötet genom att klicka på ”Gå med nu”.
  • c.       Stäng av mikrofon och kamera. Din lärare kommer att ge dig instruktioner muntligt om vad som gäller för dagens lektion. Använd chatten för att ställa frågor så länge inget annat sägs.Lärare kan efter lektionsstart bestämma annat.

 

Uppdaterat 6 april 2020:

Information om kostnader för inackordering under fjärrundervisning. Läs mer här.

Uppdaterat 18 mars 2020:

På måndag vecka 13 (23/3) börjar fjärrundervisningen enligt schema. Detta innebär för de flesta elever att måndagen börjar med Klassråd kl 10:00 men undantag finns, så alla elever bör kontrollera sina scheman.

Den här veckan jobbar personalen med att förbereda fjärrundervisningen så att det ska fungera så bra som möjligt för alla elever.

Om någon elev glömt något på skolan och därför vill komma hit och hämta det så går det bra fram till fredag lunch. Därefter måste ni ringa till Internatföreståndare för att bli insläppta.

På fredag denna vecka (20/3) kommer vi att gå ut med ytterligare information angående distansundervisningen.

 

Uppdaterat 17 mars 2020:

Ingelstadgymnasiet har nu stängt för undervisning i skolans lokaler. Undervisningen ska fortsätta på distans via de olika kanaler vi har till förfogande, framförallt Google Classroom. Denna fjärrutbildning beräknas komma igång på måndag nästa vecka. Observera att det fortfarande är skoltid. Detta innebär att det är viktigt att ta distansstudierna på allvar.

Alla elever ska medtaga datorutrustning och skolböcker vid hemfärd för att kunna följa fjärrundervisningen hemifrån. För distansstudierna gäller att eleverna ska följa sina scheman.

De elever som är på APL fortsätter på sin APL-plats. Planerad APL ska köras som planerat.

De elever som kan åka hem idag, 17/3, ska göra det. Om inte så under morgondagen. Om det av någon anledning är så att elev inte kan åka hem under morgondagen, t.ex. för att man har djur på skolan som inte kan åka hem med så kort varsel, ska tillstånd för att stanna inhämtas från Internatföreståndare.

Ytterligare information kommer att lämnas till elever och vårdnadshavare via, hemsida, mail och Google Classroom. Viktigt att man som elev kontrollerar sin mail ofta under den här tiden.