Elev- och föräldrainformation

De flesta av eleverna bor på skolans internat. Det är en vuxentät skola där både lärare och instruktörer arbetar nära eleverna.

För att göra det möjligt att se varje enskild elev, att hålla ett bra klassrumsklimat och därmed också hög kvalitet på undervisningen bedrivs största delen av undervisningen i relativt små klasser, vid vissa tillfällen samläser dock klasser och då blir grupperna större.

Utöver det är vi också i halvklass i flera kurser. På elevernas schema förekommer det sällan håltimmar vilket beror på att en mycket stor del av kurserna är schemalagda och lärarledda. Något vi är mycket måna om hos oss. Vi arbetar aktivt med att ge varje elev bästa förutsättningar att klara sina studier. Läs mer om hur vi tänker och arbetar under elevhälsa.

Skolveckan är anpassad efter elevernas behov av restid. Det innebär att eleverna oftast slutar senast kl.14 varje fredag samt i regel börjar skolveckan först klockan 10.00 på måndagsförmiddagen.

Information om skolans internat och annat som kan vara bra att veta hittar du under internat/fritid. Du är självklart också välkommen att kontakta oss om du vill veta mer, eller titta på våra internatrum.