IST Administration

Välkommen till IST. Här kan du bland annat se på dina betyg, schema, frånvaro och klasslista med mera.

Elev

Inloggning IST-Administration (elev) – Schema/Studieplan

Inloggning för att se dina omdömen