Information om Coronaviruset

Undvik smittspridning

För att i största möjliga mån undvika smittspridning vid praktiska moment som genomförs på skolan gäller nedanstående:

Har du symptom som kan hänföras till Covid-19 t.ex. halsont, hosta eller snuva ska du stanna hemma. Det du eventuellt missar får lösas vid annat tillfälle.

Vid de praktiska övningarna ska du tvätta händerna ofta, hålla avstånd till andra i alla situationer där det är möjligt.

I matsalen gäller att du ska:

·       Tvätta händerna innan du går in

·       Håll avstånd i kön och även när du äter

·       Se även till att följa de regler som gäller angående bredning av frallor, tilldelning av mat osv som finns anslaget vid matsalsingången.

Tänk även på att hålla avstånd när du befinner dig på internatet på kvällstid.

 

Information med anledning av Coronaviruset

Ingelstadgymnasiet har nu stängt för undervisning i skolans lokaler. Undervisningen ska fortsätta på distans via de olika kanaler vi har till förfogande, framförallt Google Classroom. Denna distansutbildning beräknas komma igång på måndag nästa vecka. Observera att det fortfarande är skoltid. Detta innebär att det är viktigt att ta distansstudierna på allvar.
Alla elever ska medtaga datorutrustning och skolböcker vid hemfärd för att kunna följa distansundervisningen hemifrån. För distansstudierna gäller att eleverna ska följa sina scheman.
De elever som är på APL fortsätter på sin APL-plats. Planerad APL ska köras som planerat.
De elever som kan åka hem idag, 17/3, ska göra det. Om inte så under morgondagen. Om det av någon anledning är så att elev inte kan åka hem under morgondagen, t.ex. för att man har djur på skolan som inte kan åka hem med så kort varsel, ska tillstånd för att stanna inhämtas från Internatföreståndare.
Ytterligare information kommer att lämnas till elever och vårdnadshavare via, hemsida, mail och Google Classroom. Viktigt att man som elev kontrollerar sin mail ofta under den här tiden.

 

Informationen i länken  har mailats hem till vårdnadshavare.

Till elever, personal och vårdnadshavare.
Ingelstadgymnasiet följer utvecklingen av coronavirusutbrottet, covid-19, noga och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Följ myndigheternas information
Du får uppdaterad information och svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset på följande webbplatser:
www.vaxjo.se
www.1177.se/Kronoberg/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för god handhygien. Se nedan länk:
https://youtu.be/vjkEb-3u1bE

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer om coronaviruset genom att vara källkritisk och dela endast bekräftad information.

Vanliga frågor och svar:

Ska mitt barn som är frisk gå i skolan trots att vi varit i ett drabbat område?
Kontakta t.f rektor Mikael Hazelius via mikael.hazelius@ingelstad.nu om ni besökt ett område med stor smittrisk. Elever som är sjuka ska såklart stanna hemma som vanligt.
Ingelstadgymnasiet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Jag är orolig, vart kan jag vända mig?
Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Om du inte själv är sjuk riskerar du inte att smitta andra. Om du ändå inte går till skolan gör du dig skyldig till ogiltig frånvaro.
Vad gör jag om jag rest i drabbade områden?
Personer som har rest i de utsatta områdena och uppvisar symptom på eventuell infektion ska kontakta sjukvården genom att ringa till 1177. Läs mer på www.1177.se
Hur förbereder sig Ingelstadgymnasiet?
För att elever och personal ska kunna arbeta under så säkra förhållanden som möjligt följer vi händelseutvecklingen noga. Ingelstadgymnasiet finns i Region Kronoberg som har god beredskap för att upptäcka och ta hand om eventuella smittade.

Information uppdateras löpande och vi använder oss av vår egen hemsida som primär informationskanal.