Kommer jag in som reserv?

Vi får frågor från er som inte blivit antagna utan är reserver till våra utbildningar. Vi kan idag inte lämna några klara besked om du som är reserv kommer bli antagen eller ej. Alla antagna har till och med den 30 juli på sig att svara om de vill ha sin plats. Vårt råd är att behålla din reservplats och kontakt oss i början på augusti då vi kommer veta mera. Vi vet av erfarenhet att flera av er som är reserver kommer bli antagna.