Kontakt under sommaren

Den 5 juli stänger vi expeditionen och öppnar upp igen den 2 augusti.

Personerna nedan kollar av mailen ett par gånger i veckan under sommaren.

Kontaktuppgifter
Rektor:Katrin Bladh | 0733-477 831 | katrin.bladh@ingelstad.nu
3 juli till 1 augusti endast via mail och SMS

Bitr.rektor & SYV: Johan Gylling | 0733-477 809 | johan.gylling@ingelstad.nu
5 juli till 2 augusti endast via mail och SMS

Antagningsansvarig: Jenny Djerf | 0734-14 21 11
10 juli till 1 augusti endast via mail: jenny.djerf@hushallningssallskapet.se

Internatföreståndare: Kjell-Erik Sagebrant  kjell-erik.sagebrant@ingelstad.nu under juli månad kollar han veckovis av sin mailbox.