Stort grattis till hästskötarexamen

Varje år gör de ridsportelever som vill Hästskötarexamen. Det är ett Gesällprov inom Hästskötsel, med sex olika delprov

Hästkunskap; Anatomi och fysiologi, Exteriör, Träningslära, Avel, Lagar och Regler, Sjukdomar, Beteende
Foderkunskap; Hästens fodersmältning, Foderkunskaper Artlära på växter, Foderlära, Okulärbesikta grovfoder, Läsa foderanalyser  och provet pågår  Ett stort grattis till treorna, samtliga blev godkända på Hästskötarexamen (en med omprov på ett delmoment). Ni var fantastiskt duktiga
Häst och stall: Hälsoundersökning på häst, Doping, Hästens tänder, Utrustning, knoppning, Bandagering, Anläggningskunskap
Visa häst vid hand med Signalementsbeskrivning
Longering
Ridning av två hästar
Provet är ca 6 h långt. Fokus under dagen är professionell hästhantering med högt säkerhetstänk.

Ett stort grattis till årets treorna, sex godkända Diplomerade Hästskötare och en godkänd på fem delmoment och med ett omprov på det sjätte. Ni var fantastiskt duktiga

 

Vi säger även grattis till de tre eleverna som blivit Godkänd i Grundläggande läkemedelshantering och därmed även kan titulera sig som Djurvårdare på nivå 2 för häst. Bra jobbat.