Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under din tid på Ingelstad ingår arbetsplatsförlagt lärande – APL som en del av utbildningen.

APL-tiden uppgår till 18 veckor fördelat under studietiden.

Du som studerar djursjukvård gör APL under 18 veckor och får  vara med om hur veterinärers och djursjukskötares arbete går till. Det är mycket lärorikt och du får vara med om många spännande händelser. 8 av de 18 APL-veckorna gör du på ett djursjukhus eller större veterinärklinik när du går i årskurs 3. Vi bokar APL-plats åt dig i förväg och du får en handledare som tar hand om dig och ser till att du får undervisning i de moment som ingår i praktiken.