Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Som  elev på Lantbruk-lantbruk får du totalt 30 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) under din skoltid. Detta innebär att en stor del av din utbildning sker ute i verkligheten, i samarbete med moderna lantbruksföretag, med moderna maskiner och i moderna djurstallar. Där du får praktiskt träna dig i ditt kommande yrke som maskinförare eller djurskötare. 30 veckor APL ger dig möjlighet att få uppleva flera olika lantbruksföretag/arbetsplatser vilket kommer att ge dig både bredd och ett stort kontaktnät. Våra APL gårdar är alla noggrant utvalda och de är kvalitetssäkrade. På samtliga arbetsplatser finns en handledare som genomgått handledarutbildning. Under din APL kommer vi att hålla regelbunden kontakt med dig och din handledare, både via telefon och via besök.

Handledarutbildning och kontaktperson

Varje APL plats utbildas via vår handledarutbildning. På skolan finns en ansvarig som håller i kontakten med APL platsen. Inför varje APL period går vår praktikansvarige igenom kursmomenten med APL platsen.

Skulle du eller handledaren ha någon fundering kring ett visst utbildningsmoment så vet ni alltid vem ni ska vända er till med era frågor.