Elevförsäkring

Vid skada- råd, kontaktuppgifter & skadeanmälan avseende olycksfall för elever.

Gäller samtliga elever på skolan dygnet runt.

När skadeanmälan görs är det bra om följande uppgifter finns tillgängliga:

 • Beskriv vad som hände.
 • Datum då skadan inträffade.

Vad menas med Olycksfallsskada

En kroppsskada som eleven drabbats av genom oförutsedd och yttre händelse.

 • Läkekostnader skall vara skäliga och nödvändiga.
 • Resekostnader skall vara skäliga och nödvändiga.
 • Tandskadekostnader skall vara skäliga och nödvändiga.
 • Medicinsk invaliditet ingår.

Kontaktuppgifter

Vid inträffad skada ring: 0771-960 960.
Hemsida: Folksam

Uppge försäkringsnummer: KF 7797290-108

Organisationsnummer: 2620 0000 71

Vid skada- råd, kontaktuppgifter & skadeanmälan avseende reseförsäkring för elever.

Gäller samtliga Elever samt Lärare på praktikresa.

När skadeanmälan görs är det bra om följande uppgifter finns tillgängliga:

 • Beskriv vad som hände.
 • Datum då skadan inträffade.
 • Spara kvitton.

Gäller för elever under praktik eller likande studieresa utomlands:

 • Resor i hela världen.
 • Högst 1800 resdygn/år.

Resgods – allrisk:

 • lösegendom som tillhör den försäkrade: 2 basbelopp
 • lösegendom som tillhör den försäkrades uppdrag eller arbetsgivare: 1 basbelopp
 • pengar och värdehandlingar: 1 basbelopp
 • Avbeställningsskydd: 1 basbelopp
 • Självriskskydd: 0,2 basbelopp

Kontaktuppgifter

Vid inträffad skada ring: 0470-72 00 00.
Hemsida: Länsförsäkringar Kronoberg

Uppge försäkringsnummer: 522985