Introduktionsprogram

Saknar du behörighet till gymnasiet kan du läsa något av våra Introduktionsprogram inriktat mot Naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk.

Programinriktat individuellt val med inriktning lantbruk är till för dig som saknar godkänt betyg i matematik eller engelska eller ett annat ämne, dock inte svenska. Under din studietid här följer vi upp dina studier med målet att du ska bli behörig till fortsatta studier på Naturbruksprogrammet.

Yrkesintroduktion inriktning lantbruk är för dig som inte är behörig till programinriktat individuellt val.

 

Observera att det inte finns någon garanti att Introduktionsprogrammen börjar höstterminen 2022.