Service

Vaktmästare

Anton Svensson: 0733-477 821

Gert Malmberg: 0733-477 824

Kock

Emmy Arnoldsson: 0733-477 860 (köket)

Ulrika Hansson: 0733-477 860 (köket)

Servering

Ingela Sagebrant: 0733-477 860 (köket)

Kajsa Svensson: 0733-477 860 (köket)

Annika Andersson 0733-477860 (köket)

Anette Bertilsson 0733-477 860 (köket)