Service

Vaktmästare

Anton Svensson: 0733-477 821

Gert Malmberg: 0733-477 824

Kock

Emmy Arnesson: 0733-477 860 (köket) Tjänstledig

Therese Ivarsson: 0733-477 860 (köket)

Eva Petersson: 0733-477 860 (köket)

Servering

Kajsa Svensson: 0733-477 860 (köket)

Annika Andersson: 0733-477860 (köket)

Pernilla Karlsson: 0733-477 860 (köket)

Pia Gåård: 0733-477 860 (köket)

Lokalvård

Fatima Es Sabbah

Sonya Findhe Malencia

IKT-pedagog

Anton Sjöö: 073-680 46 85 | anton.sjoo@hushallningssallskapet.se

Besöksadress

Ingelstadgymnasiet
355 71 Ingelstad

Telefon

0470 - 388 00

E-mailadress

info@ingelstad.nu