Jag läste också lantbruksutbildningen på Ingelstad och
jobbade med mjölkkor efter studenten. Idag jobbar jag
som husdjurstekniker på Växa.