Körkortsstipendium

Vad innebär körkortsstipendiet?
I körkortsstipendiet ingår följande:
• 10 st körlektioner • Teoriutbildning • Riskutbildning 1 & 2

Vem kan söka stipendiet?
Samtliga elever på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges naturbruksgymnasier som uppfyller följande kriterier kan söka stipendiet:
• Behörig till nationellt program
• Inskriven på nationellt program
• I slutet av årskurs 1 vara i fas med samtliga kurser enligt studieplanering
• Ha god närvaro och ingen olovlig frånvaro
• Ej ha brutit mot skolans eller internatets ordningsregler

När kan man få stipendiet?
Stipendiet söks under höstterminen i årskurs 2.

Övrigt:
• Stipendiet innebär att beviljad elev har rätt till de delar av körkortsutbildningen som listats ovan.
• Stipendiet gäller B-körkort.
• Villkoren för stipendiet gäller även efter beviljat stipendium, vilket innebär att rätten till körkortsutbildning kan upphöra om eleven under körkortsutbildningens gång inte följer villkoren.
• Körkortsutbildningen sker i regi av den trafikskola som Ingelstadgymnasiet anger och under de förutsättningar som anges vid beviljande av stipendium. Körkortsstipendium kan inte bytas mot kontanter eller andra förmåner.
• Körskolan ska samordna med skolans elever, så att ingen skolundervisning påverkas av körkortsutbildningen. Kvällstid gäller för teoriutbildningen enligt avtal med trafikskolan.
• Beslutat körkortsstipendier kan inte överklagas.
• Beviljat körkortsstipendium gäller så länge eleven är inskriven på Ingelstadgymnasiet.

Ansökan i länken

OBS! Sista dag att ansöka ht23 är onsdag 13/9.