Fritid

Fritidspersonal

Sandra Johansson, fritidsassistent

Lena Nilsson, fritidsassistent

Tommy Kreutner, fritidsassistent

Hans Persson, fritidsassistent

Elina Persson, fritidsassistent (tjänstledig)

Fritidspersonalen nås efter kl.17 på tel.nr. 0470-388 00.
Fritidsfrågor dagtid kontakta servicechef Kjell-Erik Sagebrant 0703-250 100.