Fritid

Fritidspersonal

Tommy Kreutner, fritidsledare

Hans Persson, fritidsledare

Lena Nilsson, Fritidsledare

Fritidspersonalen nås efter kl.18, kväll före skoldag, på tel.nr. 0733-477 890.
Fritidsfrågor dagtid kontakta servicechef Kjell-Erik Sagebrant  0733-477 826.