Välkomstinfo

Detta är information för dig som är ny elev.

Innehåll

Välkommen

Terminstider

Undervisningstider

Sjukanmälan

Försäkringar

GDPR – EU:s dataskyddsförordning

Elev på Ingelstadgymnasiet

Ekonomiska frågor

Datorer och läromedel

Utrustning

För dig som önskar bo på internatet

Kommunikation till och från skolan

Kontakter vid akuta frågor under sommaren

Körkortsstipendium

Vi ser fram emot att få dig som elev från hösten 2023

Vi är glada över att du har valt vår skola och hälsar dig varmt välkommen till tre spännande år. Vi hoppas att de ska ge dig viktiga kunskaper, många härliga minnen och vänner för livet!

Upprop sker torsdagen 17 augusti klockan 10.00 i vår skolrestaurang Krubban. Uppropet följs av information för vårdnadshavare klockan 11.00. Klockan 12.00 är det lunch för eleverna. Du som har sökt boende på skolan hämtar nyckel mellan klockan 7.30-9.30. Vårdnadshavare och elever bjuds på fika mellan klockan 8.00-9.30. Vi avslutar dagen klockan 20.30 viktigt att veta för dig som inte bor på skolan och behöver planera för hämtning eller buss hem.

Med vänliga hälsningar

Katrin Bladh, Rektor

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Terminstider

Här hittar du läsårstiderna för 2023/2024. (Öppnas i ett nytt fönster/flik).

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Undervisningstider

Undervisningen bedrivs i regel måndag till fredag kl. 08:00- 16:00. Oftast börjar undervisningen på måndagar inte före 9.30.

En del av utbildningen genomförs som arbetsplatsförlagt lärande (APL) och organiseras av Ingelstadgymnasiet. Här följer du arbetsplatsens arbetstider, som varierar beroende på var du kommer att vara.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Sjukanmälan

När en elev är sjuk ska vårdnadshavare (gäller elev under 18 år) anmäla sjukfrånvaro till telefonnummer 073-347 78 49.

Eleven ska sjukanmälas till skolan varje sjukdag för att registrering i frånvarosystemet ska fungera. Sjukanmälan ska ske mellan 07:30 och 08:00. Vid arbetsplatsförlagt lärande (APL) ska sjukanmälan ske till både skola och APL-värd.

Sjukanmäld elev som bor på skolans internat åker hem under dagen.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Försäkringar

Eleverna är försäkrade via Folksam när de är inskrivna på skolan. Försäkringen gäller dygnet runt skoltid, fritid och ferier, vid studier och APL. Utanför Norden krävs särskilda beslut via rektor. Vid inträffad skada kontaktar elev/vårdnadshavare Folksam på telefon 077-960 60 eller via www.folksam.se och uppger försäkringsnummer KF 7797290-108.

Det är viktigt att kontrollera med sin hemförsäkring om den gäller för t.ex. stöld på internatet (skolans försäkring täcker ej detta).

Tillbaka till innehållsförteckningen.

GDPR – EU:s dataskyddsförordning

Skolan använder databehandling för att administrera eleverna för att kunna fullfölja skyldigheterna i skollagen beträffande bl.a. betygshantering, schemaläggning, grupp- och klasshantering samt närvaro/frånvaro. Uppgifterna rensas då de inte längre är aktuella.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Mentor

På Ingelstadgymnasiet har vi för årskurs 1, 2  och 3 heltidsmentorer. Mentorn ska stödja eleven i studierna, göra närvarouppföljning och samverka med kurslärare, elevhälsan och vårdnadshavare. Mentorn beviljar även ledighet vilket ges mycket restriktivt. Ledigheter längre än tre dagar beslutas av rektor i samråd med mentor.

Mentorer för åk 1 är Sandra Sagebrant och Ingela Sagebrant.

Tel:0707-326781 Mail:sandra.sagebrant@ingelstad.nu

Tel:0733477849  Mail:ingela.sagebrant@ingelstad.nu

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Elev på Ingelstadgymnasiet

Elevinflytande

Elevrådet
Elevrådet är valt och sammansatt av elever på skolan.

Elevhandbok

I Elevhandboken hittar du mer information om skolan och dina kommande studier hos oss.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Ekonomiska frågor

Kost
Fri skollunch råder på skolan. Förmiddagsfika serveras i skolmatsalen. Måltiderna, betalas med faktura månadsvis.  Boende på skolan tecknar i samband med hyreskontraktet även abonnemang på frukost, fika, kvällsmat och kvällsmacka.

Studiestöd och inackordering
Studiestöd och inackorderingstillägg erhålls enligt fastställda regler. Du kan få studiestöd till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Därefter räknas du som äldre studerande och de flesta förmåner i form av fri skollunch och fria läromedel upphör. Istället kan du söka studiemedel hos CSN. Studie- medel för äldre studerande består av studiebidrag och studielån. Inackorderingstillägg söks i samband med skolstart hos CSN. Beloppet man får varierar och beror på avstånd mellan hem och skola men täcker till viss del den kostnad vi tar ut för kost och logi. Blanketter finns på skolan och hyreskontrakt som skrivs i samband med skolstart ska bifogas. Du som dagpendlar kan få skolbusskort.

Fakturering
För boendet och kosten på skolans internat fakturerar skolan kostnaden månadsvis, nio månader per läsår, 4 ggr HT och 5 ggr VT (avdrag för kost sker vid APL).

Ej återlämnad Chromebook och ej återlämnade läromedel faktureras betalningsansvarig.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Datorer och läromedel

Alla elever på Ingelstadgymnasiet får låna en bärbar dator (Chromebook) under sin studietid som därefter kan köpas ut.

Skolan tillhandahåller läromedel som lånas ut till eleverna. Efter avslutad kurs ska läromedlen återlämnas.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Utrustning

Önskar du skåp för läromedel eller arbetskläder kontakta din mentor.

Skyddsutrustning måste alltid användas vid arbets- och utbildningsmoment som kräver detta. Lagstadgad skyddsutrustning så som skyddsskor, hörselskydd och arbetshandskar tillhandahåller skolan. Vid all djurhantering och vid utbildning/vistelse och/eller arbete i stallar är det inte tillåtet med oskyddad piercing.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

För dig som önskar bo på internatet

Internatboendet är i första hand reserverat för de elever som kommer långt ifrån och som inte har möjlighet att pendla varje dag mellan skolan och hemmet. Prioritering av vilka elever som får tillträde till internatboendet görs av skolan. Ansökan om boende görs inför varje läsår.

Villkor för internatboende
Alla studerande som bor på skolan skriver boendekontrakt med skolan för rummen. För ej myndig studerande ska föräldrar/ vårdnadshavare också ta del av kontraktet och skriva under detta. För den som vill flytta från skolans internat gäller tre månaders uppsägningstid.

Vid regelbrott kan elev stängas av från boendet under kortare tid eller helt förbjudas att bo på skolans internat under resterande studietid på skolan. Vid avstängning kortare tid görs ingen reducering på månadshyran eller kosten.

Boende och skolans ordningsregler
Att bo på internat innebär att visa respekt och hänsyn för varandra. Skolans boenderegler är till för att underlätta för alla att bo på skolan under studietiden. Att visa hänsyn för sina studiekamrater är det absolut viktigaste att komma ihåg!

Innehav och förtäring av alkohol och andra droger är förbjudet och får direkta konsekvenser för ditt boende på internatet och körkortsstipendiet. Det är ej heller tillåtet att röka på skolans område.

Läs igenom skolans ordningsregler samt internatets boenderegler innan du skriver på boendeavtalet. Du hittar samtliga regler under Dokument och blanketter här på hemsidan.

Internatrummen
På skolan finns både enkelrum och dubbelrum. Rummen är delvis möblerade och i varje rum finns säng, sänglampa, skrivbord, stol och förvaringsskåp för kläder. Sängen är utrustad med madrass med överdrag. Observera att kudde, täcke, lakan och sängöverkast skall tas med av eleven själv. På skolan finns tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare m.m.

Besiktning av rummen sker vid in- och utflyttning och eventuella skador faktureras hyresgästen. Det kan förekomma rumssyn/städsyn av personal på skolan.

Om du vill byta rum måste detta gå genom internatföreståndaren.

Veckosluten
Internatet öppnar måndag morgon och stänger fredag klockan 16.00. Det är inte tillåtet att bo på skolans internat över helgerna, lov- och studiedagar om inte annat överenskommits med internatföreståndare, t.ex. på grund av lång resa hem. Respekteras inte detta förbrukas din rätt till boende på internatet.

Sjukdom
Om eleven är sjuk och inte kan delta i undervisningen ska man åka hem för tillfrisknande. Sjuk elev får inte vistas i matsal och undervisningslokaler. Detta gäller även efter skoltid. Om du är sjuk kan du i väntan på att åka hem beställa matlåda till rummet genom att ringa till köket.

Fritiden
På internatet jobbar fritidsledare från söndag kväll till fredag morgon. Efter midnatt söndag till fredag morgon finns sovande fritidspersonal på plats.

I fritidslokalerna kan du titta på film, spela tv-spel, pingis m.m. Vi hittar på aktiviteter som bakning och filmkvällar men tar också gärna emot idéer ifrån dig så du ska tycka att det är roligt och givande att delta på fritidsaktiviteterna.

Frågor gällande internatboende
Har du frågor gällande internatet kan du ta kontakt med internatföreståndare: Under juli månad kollar han veckovis av sin mailbox.

Kjell-Erik Sagebrant kjell-erik.sagebrant@ingelstad.nu

Prislista för elevinternatet läsåret 2023/24
OBS! Priserna är inkl. kostabonnemang, d.v.s. frukost, fm-fika, eftermiddagsfrukt, kvällsmat och kvällsmacka. Skollunchen är kostnadsfri.

Enkelrum
3 900:-/månad.

Enkelrum på Slottet
3 700:-/månad

Dubbelrum (per person)
3 300:-/månad.

Enkelrum med egen dusch och toalett
4 200:-/månad.

  • Städning av rummen ingår ej.
  • Boendeavtal tecknas mellan elev/vårdnadshavare och skolan.

Resande elever får förmiddagsfika och eftermiddagsfrukt för 200:-/månad.

Tänk på att kontrollera hur det ligger till med familjens försäkringsbolag angående ”bortaskydd” (kan heta något annat beroende på försäkringsbolag).

Önskemål om bostad
Känner du någon som du kan tänka dig att dela rum med, eller har andra önskemål om boendet så meddela det via IST-formulär.

Eget djur på skolan
Det är trevligt att elever har djur med sig men det är viktigt att djuret mår bra i vår skolmiljö. Därför gör vi en bedömning i varje enskilt fall och du behöver ha en beviljad ansökan för att ta med ditt djur. Endast elever som går hundprofil har möjlighet att ha med sig hund. Endast elever som går häst- och ridsport har möjlighet att ha med sig häst. Det är positivt att i början lära känna skola och kamrater utan att behöva ta ansvar för ett djur, därför får du ta ditt djur till skolan först den 2 oktober. Mer info om detta och ansökningsblanketter får du vid skolstart.

Ta med egen häst
Vill du ta med egen häst till skolan behöver vi veta det så snart som möjligt. Skicka sms till stallchef Magnus Fransson på 073-347 78 44 med ditt namn och att du vill ha med egen häst. Häst får du ta med till skolan tidigast den 20 augusti. Stallplatserna går först till eleverna på häst- och ridsport blir det platser lediga går de till eleverna som går häst-och ridsport med NV-profil.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Kommunikation till och från skolan

Buss 240 och 242 går ett par turer om dagen till och från Ingelstadgymnasiet. För mer info, se Länstrafiken Kronobergs tidtabell. Sök på hållplats Inglingehög.
Uppdaterade tidtabeller hittar du på Länstrafiken Kronobergs hemsida.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Kontakter vid akuta frågor under sommaren

Kontaktuppgifter
Rektor | Katrin Bladh | 0733-477 831 | katrin.bladh@ingelstad.nu
Under v. 27-30 endast via mail och SMS

Bitr.rektor | Johan Gylling | 0733-477 809 | johan.gylling@ingelstad.nu
Under v. 27-30 endast via mail och SMS

Antagningsansvarig | Jenny Djerf | 0734-14 21 11
Under v. 28-31 endast via mail: jenny.djerf@hushallningssallskapet.se

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Körkortsstipendium

Alla elever på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges naturbruksgymnasier som uppfyller följande kriterier kan söka körkortsstipendiet:

  • Behörig och inskriven på nationellt program.
  • I fas med kurser enligt studieplan i början av åk 2.
  • Ha god närvaro och ingen olovlig frånvaro.
  • Ej ha brutit mot skolans eller internatets ordningsregler.

Stipendiet innehåller 10 körlektioner, teoriutbildningen samt riskutbildning 1 och 2. Stipendiet gäller på den lokala körskola vi har avtal med.

Tillbaka till innehållsförteckningen.