APL-gårdar

Vi har ett nära samarbete med gårdar runt skolan för APL och SPL. APL står för arbetsplatsförlagt lärande där gårdarna tar emot enstaka elever under en praktikperiod. SPL står för skolplatsförlagt lärande där våra lärare åker till utvalda gårdar tillsammans med elever för lärarledd utbildning i grupp.

De gårdar som tar emot elever går en handledarutbildning. Under våren anordnades en informationsträff för handledarna som var mycket uppskattad. Några av dem som var med träffar du här:

Intervju med Peter Rosenlund, Axelssons i Aby

Patrik Axelsson som är ägare till verksamheten Axelssons i Aby och Peter Rosenlund som ansvarar för odlingen hos Axelssons deltog i den handledarträff som Ingelstadgymnasiet arrangerade för samarbetsgårdarna för Lantbruksutbildningen. Stora Aby ligger i Målilla och odlar potatis, jordgubbar och spannmål. I verksamheten ingår även en gårdsbutik där man säljer gårdens egna produkter men även produkter från andra lokala leverantörer.

Varför vill ni vara apl-värd för Lantbruksutbildningen?
Vi har haft elever både från Ingelstadgymnasiet och Ingelstorpgymnasiet. Det är viktigt att näringen hjälper till att utbilda genom att ta emot elever. Det är ju i slutänden vi som får tillgång till välutbildad personal.

Vad tror du att du kommer att få ut av samarbetet?
För vår del handlar det förstås om att få tillfälle att visa upp vår verksamhet – att locka kompetent arbetskraft. Vi vill att de bästa traktorförarna ska söka sig till oss. För rätt person kan praktiken leda till en anställning efter gymnasiet.

Intervju med Gösta Egonsson Skäggalösa Lantbruks AB

Gösta Egonsson som driver Skäggalösa Lantbruks AB tillsammans med Mats Egonsson och Fredrik Johansson deltog i informationsträffen om det nya samarbetssättet mellan Ingelstadgymnasiet och samarbetsgårdarna. Skäggalösa bedriver mjölkproduktion. I driften finns 200 kor och mjölkning sker med robot. De har även lantbruksentreprenad och 165 ha odlad mark och bete.

Vad tyckte du om dagen?
Det var vettig information. Bra innehåll och bra föreläsare. Föreläsningen om systematiskt arbetsmiljö-arbete gav tankeställare. Och det är ju ett gott betyg. Jag ser fram emot en inspektion. Det är bra att någon med andra ögon tittar på verksamheten.

Varför vill du vara apl-gård?
Vi vill bidra till moderniseringen och det förbättringsarbete som görs för utbildningen. Det är viktigt att vi på gårdarna är med och visar upp verklig produktion och den miljö de kommer att jobba i efter utbildningen förhoppningsvis. Olika gårdar med olika inriktning ger också utbildningen en bredd som är bra.

Vad tror du att du kommer att få ut av samarbetet?
Alla samarbeten skapar ju kontaktnät. Det är värdefullt. Och lyckas vi i detta arbete så ger det ju en personlig tillfredsställelse också förstås.

 

Intervju med Malin Gustavsson, Skattegården

Malin Gustavsson arbetar med ekologisk mjölkproduktion på Skattegården som ligger i Ryssby.

Vad tyckte du om dagen?
Det har varit en bra dag. Men det är mycket att göra så här års. Föreläsningen om systematiskt arbetsmiljöarbete var bra och viktig. Jag har jobbat mycket med det tidigare och det är viktigt med
dokumentation. Det var bra att få med sig ett arbetsmaterial hem. Det kommer vi definitivt att använda oss av.

Varför vill du vara apl-gård?
Gården har tagit emot elever tidigare men inte under min handledning. Vi vill vara med och instruera och inspirera. Det är ett fint sätt att utbyta tankar och erfarenheter på. Det är viktigt att näringen föryngras och kan vi bidra på något sätt så vill vi det.

Vad tror du att du kommer att få ut av samarbetet?
Tankar, erfarenheter och inspiration.