Inloggning mail

Eleverna hittar sin skolmail direkt på Google-kontot i skoldatorn. Man kan även komma åt sin mail på annan dator/läsplatta/mobil genom att logga in på mail.google.com.

Personal kan komma åt sin mail via Outlook här.