Kontakt

Expeditionen är öppen måndag-torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-13.00.

Besöksadress

Ingelstadgymnasiet
355 71 Ingelstad

Telefon

0470 - 388 00

E-mailadress

info@ingelstad.nu

Jim Thorstensson

Rektor

0733477831

Paula Ottosson

Administratör - Expedition

047038800

Johan Gylling

Studievägledare

0733477809