Kontakt

Expeditionen är öppen måndag-tisdag 07.00-16.00 onsdag-fredag 07.00-14.00.

Besöksadress

Ingelstadgymnasiet
355 71 Ingelstad

Telefon

0470 - 388 00

E-mailadress

info@ingelstad.nu

Paula Ottosson

Administratör - Expedition

047038800

Johan Gylling

Studievägledare

0733477809

Natasja van Lohuizen

Biträdande Rektor

0733477812

Kjell-Erik Sagebrant

Servicechef

0733477826

Ingela Sagebrant

Mentor för åk1

0733477849