Elevråd

På Ingelstadgymnasiet strävar vi efter att ha ett aktivt elevråd som tar tillvara på elevernas åsikter, engagemang och synpunkter. Elevrådet träffas ungefär en gång i månaden och diskuterar aktuella frågor.