Maskinförare

Brinner du för att köra stora och tunga anläggningsmaskiner? Vill du komma igång och jobba direkt efter gymnasiet? Då ska du välja Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Anläggningsfordon. Framtidsutsikterna inom yrket är väldigt goda. Utbildningen ger dig praktisk erfarenhet i att köra anläggningsmaskiner.

ME-skolan

För att säkerställa kvalitén på utbildningen och möta branschens krav har Ingelstadgymnasiet ett samarbete med ME-skolan (Maskinentreprenörernas branschorganisation).

På Ingelstadgymnasiet finns ett stort övningsområde med moderna maskiner och bra lokaler. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagd utbildning) där du får chans att skapa kontakter med företag i branschen som efter avslutad utbildning kan leda till jobb.

Du får lära dig att jobba i projektform med arbetsuppgifter som t ex:

 • Köra och underhålla grävmaskiner och hjullastare.
 • Bygga vägar och husgrunder.
 • Gräva och lägga ledningar.
 • Lasta och lossa olika typer av gods och material.
 • Läsa och tolka ritningar och arbetsbeskrivningar.
 • Arbeta med laserteknik och GPS för höjdmätning och positionering.
 • Ett paket med körkortsundervisning klass B ingår också i utbildningen. Utöver programgemensamma ämnen läser man också gymnasiegemensamma ämnen.

Möjlighet till kompetensbevis:

 • Utbildningsintyg Hjullastare
 • Utbildningsintyg Grävlastare
 • Utbildningsintyg Grävmaskin
 • Motorsågskort A, B och röjmotorsåg RA, RB
 • Säkra lyft
 • Säkerhet på väg nivå 1:1 och 1:2
 • ADR bilaga-S1:3
 • Heta arbeten