Lantbruk

På vår lantbruksutbildning gör du ca 30 veckor praktik på olika gårdar och andra företag i branschen. Det innebär att du har möjlighet att uppleva flera olika arbetsplatser. Det ger dig bredd, ett kontaktnät och kanske ett framtida jobb.

Framtid

Efter tre år hos oss får du en yrkesexamen som gör att du kan gå direkt ut i arbete och jobb, antingen som maskinförare inom lantbruket eller som djurskötare med lantbruksdjur. Det ger dig en bred arbetsmarknad och fler valmöjligheter.

Läsa vidare

Du är också behörig att läsa vidare till ex. klövverkare, husdjurstekniker, driftledare, gårdsmästare, agrotekniker och servicetekniker. Väljer du att läsa högskolebehörighet och utökad matematik är du förberedd för studier till lantmästare. För att studera till agronom krävs högskolebehörighet och naturvetenskapligt basår.

Du som vill läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet väljer de kurser inom individuellt val eller utökad kurs t ex svenska, engelska och matematik, som du behöver för vidare studier. Lantmästarutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är ett exempel på högre studier inom naturbruket men dörren är förstås öppen även för andra utbildningar.

Då och nu

Ingelstad jordbruksskola grundades 1946. Då fanns bara en utbildning i lantbruk. Idag spänner skolans utbildningsområde över allt från smådjursutbildning till anläggningsmaskinförare.